Skip to main content

รายการตรวจสอบการติดตั้งเครื่อง

ใช้รายการตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินงานต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดในการตั้งค่าเครื่องของคุณ

ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเครื่องเมื่อจัดส่ง ในบางกรณี เครื่องจะได้รับการกำหนดค่าโดยสมบูรณ์ และคุณเพียงแค่ต้องเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย และแหล่งพลังงาน ac แล้วคุณก็จะสามารถเปิดเครื่องได้ ในกรณีอื่นๆ เครื่องจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์ ต้องมีการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ และต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนทั่วไปสำหรับการตั้งค่าเครื่อง:
 1. แกะบรรจุภัณฑ์ของเครื่อง ดู ชิ้นส่วนที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ของเครื่อง

 2. ตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของเครื่อง

  1. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์หรือเครื่องที่จำเป็น โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องใน ตัวเลือกการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของเครื่อง

  2. ถ้าจำเป็น ติดตั้งโซลูชั่นลงในตู้แร็คมาตรฐานโดยใช้ชุดรางที่ส่งมาพร้อมกับโซลูชั่น ดู คำแนะนำในการติดตั้งแร็ค ที่มาพร้อมกับชุดรางเสริม

  3. เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตและสายไฟเข้ากับโซลูชั่น โปรดดู มุมมองด้านหลัง เพื่อระบุตำแหน่งของขั้วต่อต่างๆ โปรดดู ต่อสายเครื่อง เพื่อดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเดินสายไฟ

  4. เปิดเครื่อง ดู เปิดโหนดคอมพิวท์
   หมายเหตุ

   คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟสโปรเซสเซอร์การจัดการเพื่อกำหนดค่าระบบโดยไม่ต้องเปิดเครื่อง เมื่อใดก็ตามที่ต่อโซลูชั่นกับไฟฟ้า จะมีอินเทอร์เฟสโปรเซสเซอร์การจัดการ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึงโปรเซสเซอร์โหนดการจัดการ ให้ดู:

   ส่วน “การเปิดและใช้งานเว็บอินเทอร์เฟส XClarity Controller” ในเวอร์ชันเอกสาร XCC ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Controller

  5. ตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ของเครื่องมีการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ดู ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่อง

 3. กำหนดค่าระบบ

  1. เชื่อมต่อ Lenovo XClarity Controller เข้ากับเครือข่ายการจัดการ ดู ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller

  2. หากจำเป็น ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่อง ดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

  3. กำหนดค่าเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่อง ดู กำหนดค่าเฟิร์มแวร์

   ข้อมูลต่อไปนี้มีให้ใช้สำหรับการกำหนดค่า RAID:
  4. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ดู ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ

  5. สำรองข้อมูลการกำหนดค่าเครื่อง ดู สำรองข้อมูลการกำหนดค่าเครื่อง

  6. ติดตั้งแอปพลิเคชันและโปรแกรมที่ต้องการใช้งานบนเครื่อง