Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ลงในโหนดคอมพิวท์

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ลงในโหนดคอมพิวท์

ก่อนที่คุณจะติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ลงในโหนดคอมพิวท์:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดโหนดคอมพิวท์ที่เกี่ยวข้องที่คุณกำลังจะดำเนินการ

 3. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากช่องใส่)

 4. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

 5. ตรวจดูว่ามีการติดตั้งโครงยึดรองรับอะแดปเตอร์ RAID แล้ว หากไม่มี ให้ติดตั้งในโหนดแล้วยึดให้แน่นด้วยสกรูสามตัว

  รูปที่ 1. การติดตั้งโครงยึดรองรับอะแดปเตอร์ RAID
  Installing the RAID adapter support bracket
 6. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีอะแดปเตอร์ RAID ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเครื่อง แล้วจึงนำอะแดปเตอร์ออกจากบรรจุภัณฑ์

 7. วางอะแดปเตอร์ RAID บนพื้นผิวแบนราบที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตโดยให้ด้านส่วนประกอบหงายขึ้น และติดตั้งจัมเปอร์หรือสวิตช์ตามที่อธิบายโดยผู้ผลิตอะแดปเตอร์

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID

รูปที่ 2. การต่อสาย PCIe
Connecting the PCIe cable

 1. ต่อสาย PCIe จากขั้วต่อช่อง PCIe 1 เข้ากับอะแดปเตอร์ RAID ดู ขั้วต่อภายในของแผงระบบ เพื่อหาตำแหน่งขั้วต่อช่องเสียบ PCIe 1
 2. ต่อสาย SAS/SATA (สูงสุดสองเส้น) เข้ากับอะแดปเตอร์ RAID

รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID
RAID adapterr installation

 1. เสียบส่วนปลายของอะแดปเตอร์ลงในช่องใส่
 2. จัดแนวอะแดปเตอร์ให้ตรงกับหมุดนำร่อง 1 จากนั้นวางและหมุนอะแดปเตอร์ลงเพื่อเสียบเข้าไป

หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ในโหนดคอมพิวท์แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากมีการถอดแผ่นกั้นลมออก ให้ติดตั้งใหม่อีกครั้ง (ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม)

 2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

 3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในช่องใส่)

 4. ตรวจสอบไฟ LED เปิด/ปิด เพื่อให้แน่ใจว่าไฟติดสลับกันระหว่างกะพริบเร็วและกะพริบช้า เพื่อบ่งชี้ว่าโหนดพร้อมเปิดใช้งานแล้ว

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube