Skip to main content

ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ก่อนที่คุณจะติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ให้ทำดังนี้
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดโหนดคอมพิวท์ที่เกี่ยวข้องที่คุณกำลังจะดำเนินการ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมด และวางเข้าที่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ หลงเหลืออยู่ภายในโหนด

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายภายในทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว ดู การเดินสายภายใน

 5. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากช่องใส่)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube
รูปที่ 1. การติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์
Compute node cover installation
หมายเหตุ
ก่อนจะเลื่อนฝาครอบไปด้านหน้า ตรวจดูว่าแถบทั้งหมดที่ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของฝาครอบยึดเข้ากับผนังด้านข้างอย่างถูกต้องแล้ว หากหมุดไม่ยึดเข้ากับช่องใส่อย่างถูกต้อง อาจทำให้ถอดฝาครอบออกในภายหลังทำได้ลำบาก

 1. จัดแนวหมุดฝาครอบให้ตรงกับร่องในผนังด้านข้างของโหนด จากนั้น วางฝาครอบไว้ด้านบนของโหนด
  หมายเหตุ
  การจัดแนวด้านหน้าของฝาครอบกับให้ตรงกับเส้นในโหนด ตามที่แสดงในภาพประกอบจะช่วยให้คุณติดตั้งฝาครอบได้อย่างถูกต้อง
 2. เลื่อนฝาครอบไปทางด้านหน้าจนกว่าสลักฝาครอบจะยึดเข้าที่
หลังจากที่คุณติดตั้งฝาครอบโหนดแล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในช่องใส่)

 2. ตรวจสอบไฟ LED เปิด/ปิด เพื่อให้แน่ใจว่าไฟติดสลับกันระหว่างกะพริบเร็วและกะพริบช้า เพื่อบ่งชี้ว่าโหนดพร้อมเปิดใช้งานแล้ว