Skip to main content

ถอดแผ่นกั้นอากาศ

ใช้ขั้นตอนนี้ในการถอดแผ่นกั้นลม

ก่อนถอดแผ่นกั้นลม:
  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
  2. ปิดโหนดคอมพิวท์ที่เกี่ยวข้องที่คุณกำลังจะดำเนินการ

  3. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากช่องใส่)
  4. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ในการถอดแผ่นกั้นลม

รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube
รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลม
Air baffle removal

ค่อยๆ ดันสลักปลดล็อคขวาและซ้าย จากนั้นยกแผ่นกั้นลมออกจากโหนด
ข้อควรสนใจ
เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้เปลี่ยนแผ่นกั้นลมก่อนที่จะเปิดโหนด การใช้งานโหนดโดยที่ถอดแผ่นกั้นลมของระบบออกอาจทำให้ส่วนประกอบของโหนดเสียหาย

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง