Skip to main content

ถอดโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัวและโมดูล WLAN

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัวและโมดูล WLAN

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากมี ให้ถอดฝานิรภัย (ดู ถอดฝานิรภัย)

  2. ถอดเสาอากาศ WLAN ทั้งสองออก (ดู ถอดเสาอากาศ WLAN)
  3. ถอดฝาครอบด้านบน (ดู ถอดฝาครอบด้านบน)

  4. ถอดแผ่นกั้นลม (ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ)

  5. ถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัว (ดู ถอดส่วนประกอบและอะแดปเตอร์ตัวยก PCIe)

  6. ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2 ( ถอดอะแดปเตอร์บูตและไดรฟ์ M.2)

 2. คลายสกรูยึดสองตัว และยกโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัวเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัว

 3. หากจําเป็น ให้ถอดโมดูล WLAN และสายเสาอากาศ WLAN
  1. ถอดสกรูที่ยึดโมดูล WLAN กับโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัว จากนั้น หมุนโมดูลออก แล้วถอดออกจากโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัว
   รูปที่ 2. การถอดโมดูล WLAN

  2. เลื่อนตัวยึดสายเคเบิลออกจากโมดูล WLAN
   รูปที่ 3. การถอดตัวยึดสาย

  3. เกี่ยวสายเสาเอากาศ WLAN ด้วยประแจที่มาพร้อมแผงกั้นลมตามภาพ และถอดสายออกจากโมดูล WLAN
   รูปที่ 4. การถอดสายเสาอากาศ

  4. หากจําเป็น ให้ถอดน็อตหกเหลี่ยมและแหวนรองที่ยึดสายเสาอากาศด้วยประแจที่มาพร้อมแผ่นกั้นลม
   รูปที่ 5. การถอดสายเสาอากาศ WLAN

   1 น็อตหกเหลี่ยม2 แหวนรอง
   3 สายเสาอากาศ 
   รูปที่ 6. ตำแหน่งเสาอากาศ

   1 เสาอากาศ 12 เสาอากาศ 2

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน (โปรดดู ติดตั้งโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัวและโมดูล WLAN)
 • หากมีแผนการรีไซเคิลโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัว ให้ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดแผงกับโครงยึดออก จากนั้นแยกแผงและโครงยึดออกจากกัน และรีไซเคิลชิ้นส่วนตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น
  รูปที่ 7. การแยกชิ้นส่วนโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัว

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง