Skip to main content

ปรับตำแหน่งของส่วนยึดไดรฟ์ M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการปรับตำแหน่งของส่วนยึดไดรฟ์ M.2 บนอะแดปเตอร์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ค้นหาชส่วนยึด M.2 ที่คุณต้องการปรับตําแหน่ง หากส่วนยึดนี้ยึดไดรฟ์ M.2 อยู่ ให้ถอดไดรฟ์ M.2 ออก ดู ถอดไดรฟ์ M.2
 2. เลือกรูสลักที่ถูกต้องที่รองรับขนาดของไดรฟ์ M.2 ที่คุณจะติดตั้ง
 3. ปรับตำแหน่งของส่วนยึดแบ็คเพลน M.2
  1. กดด้านข้างของส่วนยึด
  2. เลื่อนส่วนยึดไปข้างหน้าจนกว่าจะอยู่ในช่องเปิดกว้างของรูสลัก
  3. ยกส่วนยึดขึ้นจากแบ็คเพลน M.2
  4. เสียบส่วนยึดเข้าไปในรูสลักที่เลือก
  5. กดด้านข้างของส่วนยึด
  6. เลื่อนส่วนยึดไปด้านหลังจนกระทั่งยึดเข้าที่
  รูปที่ 1. การปรับตำแหน่งของส่วนยึดไดรฟ์ M.2
  M.2 drive retainer position adjustment
หลังจากดำเนินการเสร็จ