Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์ M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ

ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในช่องเสียบ 0 ก่อน

รูปที่ 1. การกำหนดหมายเลขช่องเสียบไดรฟ์ M.2
M.2 drive slot numbering
ตารางที่ 1. การกำหนดหมายเลขช่องเสียบไดรฟ์ M.2
1 ช่องเสียบ 02 ช่องเสียบ 1
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ค้นหาตำแหน่งขั้วต่อที่คุณต้องการติดตั้งไดรฟ์ M.2 บนแบ็คเพลน M.2
 2. หากจำเป็น ให้ปรับตำแหน่งของตัวยึดไดรฟ์ M.2 เพื่อให้เข้ากันได้กับขนาดของไดรฟ์ M.2 ที่คุณกำลังติดตั้ง ดู ปรับตำแหน่งของส่วนยึดไดรฟ์ M.2
 3. เลื่อนตัวยึด M.2 ไปด้านหลังเพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งไดรฟ์ M.2
 4. ติดตั้งไดรฟ์ M.2
  1. จัดตำแหน่งไดรฟ์ M.2 ให้ตรงมุมและเสียบเข้ากับขั้วต่อ M.2
  2. วางไดรฟ์ M.2 ลงบนแบ็คเพลน M.2
  3. ดันตัวยึด M.2 ไปข้างหน้าเพื่อยึดไดรฟ์ M.2 ให้เข้าที่
  รูปที่ 2. การติดตั้งไดรฟ์ M.2
  M.2 drive installation
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์