Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
 • คู่มือการสนับสนุนไดรฟ์ EDSFF เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์:

  • คุณลักษณะไดรฟ์ EDSFF ต้องมีโปรเซสเซอร์สองตัวติดตั้งอยู่ในโหนดคอมพิวท์

  • ไม่รองรับคุณลักษณะไดรฟ์ EDSFF เมื่อ TDP ของโปรเซสเซอร์สูงกว่า 220 วัตต์

  • ไม่รองรับคุณลักษณะไดรฟ์ EDSFF เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Gold 6334 8c 165W 3.6GHz ในโหนดคอมพิวท์

สำคัญ

เมื่อดันไดรฟ์ EDSFF ลงในช่องใส่ไดรฟ์ ให้จับเฉพาะที่ที่จับไดรฟ์ EDSFF เท่านั้นและหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนอื่นๆ ของไดรฟ์ EDSFF การสัมผัสชิ้นส่วนอื่นๆ ของไดรฟ์ EDSFF ไดรฟ์นอกเหนือจากที่จับเมื่อทำการติดตั้ง อาจทําให้ไดรฟ์เสียหายได้

รูปที่ 1. ที่จับไดรฟ์ EDSFF
EDSFF drive handle
ตารางที่ 1. ที่จับไดรฟ์ EDSFF
1 ที่จับไดรฟ์ EDSFF
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. จับที่จับฝาตัวครอบไดรฟ์ EDSFF และดึงออกจากโหนดคอมพิวท์เพื่อเข้าถึงไดรฟ์ EDSFF
  รูปที่ 2. การถอดฝาตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
  EDSFF drive cage bezel removal
 2. ระบุช่องใส่ไดรฟ์ที่คุณวางแผนที่จะติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap หากมีการติดตั้งที่ครอบช่องใส่ไดรฟ์ ให้ถอดออกจากโหนดคอมพิวท์โดยการกดที่จับแล้วเลื่อนที่ครอบออกจากโหนดคอมพิวท์
 3. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบน Lenovo Flex System Enterprise Chassis หรือพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส่วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล้วจึงนำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap EDSFF
  1. ให้ที่จับของไดรฟ์อยู่ในตำแหน่งเปิดและเสียบไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์ จากนั้นจับเฉพาะที่จับไดรฟ์เพื่อดันไดรฟ์เข้าไปจนสุด
  2. กดที่จับลงเล็กน้อย แล้วหมุนที่จับเพื่อล็อคไดรฟ์ให้เข้าที่
   ข้อควรสนใจ

   เมื่อดันไดรฟ์ EDSFF ลงในช่องใส่ไดรฟ์ ให้จับเฉพาะที่ที่จับไดรฟ์ EDSFF เท่านั้นและหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนอื่นๆ ของไดรฟ์ EDSFF การสัมผัสชิ้นส่วนอื่นๆ ของไดรฟ์ EDSFF ไดรฟ์นอกเหนือจากที่จับเมื่อทำการติดตั้ง อาจทําให้ไดรฟ์เสียหายได้

   รูปที่ 3. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap EDSFF
   EDSFF hot-swap drive installation
   1 ที่จับไดรฟ์ EDSFF
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบสีดำใต้สลักเมื่อมองจากด้านหน้า หากไม่เห็น แสดงว่าสลักไดรฟ์ EDSFF เกี่ยวอยู่อย่างไม่ถูกต้อง ปรับที่จับและสลักไดรฟ์ EDSFF จนกว่าจะมองเห็นแถบสีดำ
  รูปที่ 4. การปรับสลักไดรฟ์ EDSFF
  EDSFF drive latch adjustment
 6. ให้แถบสีน้ำเงินบนที่จับของฝาตัวครอบไดรฟ์ EDSFF อยู่ด้านซ้าย แล้วติดตั้งฝากลับเข้าไปในโหนดคอมพิวท์
  รูปที่ 5. การติดตั้งฝาตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
  EDSFF drive cage bezel installation
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากโหนดคอมพิวท์ทำงาน (เปิดเครื่อง) ให้ตรวจดูไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์เพื่อให้แน่ใจว่าไดรฟ์ทำงานอย่างถูกต้อง ดู แผงควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED ของโหนดคอมพิวท์