Skip to main content

ติดตั้งแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

ขั้นตอน

  1. หากมีส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2 ติดตั้งอยู่ในแผ่นกั้นอากาศ ให้ถอดออก ดู ถอดส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2
  2. ติดตั้งแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2
    1. เอียงด้านหลังของแผงครอบขึ้นเล็กน้อย แล้ววางด้านหน้าให้ตรงกับมุมบนขวาและซ้ายของแผ่นกั้นลม
    2. กดแผงครอบลงเพื่อให้คลิปเข้าที่ในแผ่นกั้นลม
    รูปที่ 1. การติดตั้งแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2
    M.2 backplane assembly filler installation
หลังจากดำเนินการเสร็จ