Skip to main content

ถอดแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ออกเพื่อเตรียมการสำหรับโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
 2. ถอดแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2
  1. กดคลิปบนแผงครอบ
  2. หมุนแผงครอบขึ้นและถอดออกจากแผ่นกั้นลม
  รูปที่ 1. การถอดแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2
  M.2 backplane assembly filler removal
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อรักษาการระบายความร้อนของระบบอย่างเหมาะสม อย่าใช้งานโหนดคอมพิวท์โดยไม่ติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2 หรือแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2 บนแผ่นกั้นลม
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 • ในการติดตั้งส่วนประกอบโครงยึดแบ็คเพลน M.2 โปรดดู ติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง