Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลม

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผ่นกั้นลม

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ปิดคลิปยึดบนปลายของทุกขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ
 2. ติดตั้งแผ่นกั้นลม
  1. จัดแนวหมุดบนแผ่นกั้นลทมให้ตรงกับรูหมุดที่ด้านข้างของโหนดคอมพิวท์
  2. วางแผ่นกั้นลมลงในโหนดคอมพิวท์
  3. ดันแผ่นกั้นลมลงจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นอากาศ
  Installing the air baffle
  ข้อควรสนใจ
  • เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ก่อนที่จะเปิดโหนดคอมพิวท์ การใช้งานโหนดคอมพิวท์โดยไม่ติดตั้งแผ่นกั้นลมอาจทำให้ส่วนประกอบของโหนดคอมพิวท์เสียหาย

  • เพื่อรักษาการระบายความร้อนของระบบอย่างเหมาะสม อย่าใช้งานโหนดคอมพิวท์โดยไม่ติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2 หรือแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2 บนแผ่นกั้นลม

หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2 หรือแผงครอบส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2 บนแผ่นกั้นลม
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดประกอบใหม่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือสกรูที่หลวมหลงเหลืออยู่ภายในโหนดคอมพิวท์

 3. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

 4. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์กลับเข้าไปในตัวเครื่อง ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง

 5. เปิด Compute Node ดู เปิดโหนดคอมพิวท์