Skip to main content

ถอดคีย์โปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดคีย์โปรเซสเซอร์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับโหนดคอมพิวท์
  1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
  2. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
  3. ถอดโปรเซสเซอร์ 2 ออกจากโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน
 2. คลายสกรูที่ยึดคีย์โปรเซสเซอร์กับแผงระบบ แล้วถอดคีย์โปรเซสเซอร์ออกจากโหนดคอมพิวท์
  รูปที่ 1. การถอดคีย์โปรเซสเซอร์
  Removing the processor key
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง