Skip to main content

ถอดแผ่นป้าย ID

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดแผ่นป้ายแสดงหมายเลข (ID) ออกจากแผงด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

ถอดแผ่นป้าย ID ออกจากแผงด้านหน้า
  1. ดันขอบด้านนอกของแผ่นป้าย ID ออกจากแผงด้านหน้า
  2. หมุนแผ่นป้าย ID จากนั้นถอดแผ่นป้าย ID ออกจากแผงด้านหน้า
รูปที่ 1. การถอดแผ่นป้าย ID
ID label plate removal
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง