Skip to main content

ถอดแท็ก RFID

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดแท็ก RFID ออกจากแผงด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 • ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง ดู ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง

 • ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคีมที่สามารถใช้งานได้

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. หากแท็ก RFID ติดอยู่กับบานพับ ให้เปิดแท็ก RFID
 2. ใช้คีมจับบานพับของ RFID ด้วยความระมัดระวัง จากนั้นค่อยๆ ดึงและบิดฐานของแท็ก RFID เพื่อถอดออกจากแผ่นป้าย ID บนแผงด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์ ขณะถอดแท็ก RFID ออก ให้จับแผ่นป้าย ID ให้นิ่ง
  สำคัญ
  ถอดแท็ก RFID อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้แผ่นป้าย ID เสียหาย
  รูปที่ 1. การถอดแท็ก RFID
  RFID tag removal
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง