Skip to main content

ถอดส่วนกั้น

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนกั้น

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 • ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง ดู ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง

 • ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับโหนดคอมพิวท์
  1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
  2. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
  3. ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O ดู ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O
 2. ถอดส่วนกั้น
  1. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงแบบคว่ำลง
  2. ถอดสกรูห้าตัวที่ยึดส่วนกั้นโดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
  3. ถอดส่วนกั้นออกจากโหนดคอมพิวเตอร์
  รูปที่ 1. การถอดส่วนกั้น
  Bulkhead removal
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง