Skip to main content

ถอดส่วนประกอบแบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดส่วนประกอบแบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 • ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง ดู ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง

 • ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

 • ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ แบ็คเพลนไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งเก็บอยู่บนไดรฟ์

 • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID (ไดรฟ์ การ์ด RAID ฯลฯ) ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับโหนดคอมพิวท์
  1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
  2. ถอดฝาตัวครอบไดรฟ์ EDSFF เพื่อเข้าถึงไดรฟ์ EDSFF
  3. ดึงไดรฟ์ EDSFF และแผงครอบออกจากช่องใส่เล็กน้อยเพื่อปลดออกจากแบ็คเพลน
   ข้อควรสนใจ

   สัมผัสและจับเฉพาะที่จับไดรฟ์ EDSFF เมื่อถอดไดรฟ์ EDSFF ออกจากโหนดคอมพิวท์ ไดรฟ์ EDSFF อาจเสียหาย หากคุณสัมผัสชิ้นส่วนอื่นนอกเหนือจากที่จับ ก่อนที่ไดรฟ์ EDSFF ถูกถอดออกจากโหนดคอมพิวท์โดยสมบูรณ์

 2. ถอดส่วนประกอบแบ็คเพลน
  1. กดสลักสายและถอดสายออกจากแผงระบบ
  2. ยกแบ็คเพลนออกจากขั้วต่อบนแผงระบบ และถอดแบ็คเพลนออกจากโหนดคอมพิวท์
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบแบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF
  EDSFF drive backplane assembly removal
 3. ถอดสายออกจากแบ็คเพลน
  1. กดสลักบนทั้งสองด้านของสาย
  2. ดึงขั้วต่อออกจากแบ็คเพลน
  รูปที่ 2. การถอดสายออกจากแบ็คเพลน EDSFF Disconnecting cable from EDSFF backplane
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง