Skip to main content

ถอดฝาหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฝาหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
มีฝาหน้าหลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวท์: ซึ่งฝาทั้งหมดมีขั้นตอนการติดตั้งและถอดคล้ายกัน ฝาหน้าที่แสดงในภาพประกอบนี้อาจแตกต่างจากฝาที่ติดตั้งในโหนดคอมพิวท์ของคุณเล็กน้อย
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. หากมีการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap หรือแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ ให้ถอดออกจากโหนดคอมพิวท์ ดูคําแนะนําในส่วนต่อไปนี้ที่ตรงกับการกําหนดค่าโหนดคอมพิวท์ของคุณ
  หมายเหตุ

  เมื่อทำการถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ให้จดบันทึกตำแหน่งช่องใส่ไดรฟ์ของไดรฟ์แต่ละชุดที่ถอดออก เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์กลับเข้าช่องใส่ไดรฟ์เดิมได้อย่างถูกต้อง

  ข้อควรสนใจ

  สัมผัสและจับเฉพาะที่จับไดรฟ์ EDSFF เมื่อถอดไดรฟ์ EDSFF ออกจากโหนดคอมพิวท์ ไดรฟ์ EDSFF อาจเสียหาย หากคุณสัมผัสชิ้นส่วนอื่นนอกเหนือจากที่จับ ก่อนที่ไดรฟ์ EDSFF ถูกถอดออกจากโหนดคอมพิวท์โดยสมบูรณ์

 2. หมุนที่จับด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์ไปยังตำแหน่งปิด
 3. ติดตั้งฝาหน้าเข้ากับโหนดคอมพิวท์
  1. กดจากด้านล่างของขอบด้านบนของฝาหน้า
  2. หมุนฝาหน้าออกและถอดออกจากโหนดคอมพิวท์
  รูปที่ 1. การถอดฝาหน้า
  Front bezel removal
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง