Skip to main content

ติดตั้งฝา

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝา

ก่อนจะติดตั้งฝา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  หมายเหตุ
  มีฝาหลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวเตอร์ ซึ่งฝาทั้งหมดมีขั้นตอนการติดตั้งและถอดคล้ายกัน ฝาที่แสดงในภาพประกอบอาจแตกต่างจากฝาที่ติดตั้งในโหนดคอมพิวเตอร์ของคุณเล็กน้อย

ในการติดตั้งฝา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งฝา
Graphic illustrating the installation of a bezel

 1. ปลดมือจับและหมุนไปยังตำแหน่งเปิดจนสุด
 2. วางฝาบนแผงด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์
 3. เกี่ยวมุมด้านล่างของฝาเข้ากับช่องสองช่องบนด้านหน้าของโหนดคอมพิวเตอร์ จากนั้นหมุนด้านบนของฝาเข้าหาโหนดคอมพิวเตอร์
 4. กดฝาเข้ากับโหนดคอมพิวท์เพื่อให้ฝาเข้าที่
  หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาอยู่ในตำแหน่งเรียบเสมอกับตัวเครื่อง การยกมุมด้านบนของฝาเล็กน้อยขณะกด จะช่วยให้ล็อกคลิปเข้ากับที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น
 5. หมุนมือจับกลับไปที่ตำแหน่งปิด
 6. ติดตั้งไดรฟ์หรือฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ใดๆ ที่มีการถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว)