Skip to main content

ถอดฝา

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฝา

ก่อนถอดฝา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

    หมายเหตุ
    มีฝาหลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวเตอร์ ซึ่งฝาทั้งหมดมีขั้นตอนการติดตั้งและถอดคล้ายกัน ฝาที่แสดงในภาพประกอบอาจแตกต่างจากฝาที่ติดตั้งในโหนดคอมพิวเตอร์ของคุณเล็กน้อย

ในการถอดฝา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดฝา
Graphic illustrating removal of the bezel

  1. หากมีการติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว)
  2. ปลดมือจับและหมุนไปยังตำแหน่งเปิดจนสุด
  3. กดที่ด้านในของฝา จากนั้นหมุมมุมด้านบนของฝาออกจากโหนดคอมพิวท์
  4. ยกฝาออกจากโหนดคอมพิวท์

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนฝา ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และให้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งที่ส่งมอบให้กับคุณ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube