Skip to main content

ถอดแบ็คเพลน M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลน M.2

ก่อนจะถอดแบ็คเพลน M.2 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
  3. ค่อยๆ วาง Compute Node ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางด้านขวาของ Compute Node หันเข้าหาคุณ
  4. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ในการถอดแบ็คเพลน M.2 ให้ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลน M.2
Graphic illustrating removal of the M.2 backplane from system board.

ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากแผงระบบโดยการดึงปลายทั้งสองข้างของแบ็คเพลนขึ้นพร้อมกัน
หมายเหตุ
ดึงแบ็คเพลน M.2 ให้ตั้งตรงเมื่อถอดอออกจากแผงระบบ
ในการถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2 ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดไดรฟ์ M.2

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแบ็คเพลน M.2 ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และให้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งที่ส่งมอบให้กับคุณ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube