Skip to main content

ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อถอดฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ ออกจากโหนดคอมพิวเตอร์

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S012
  hot surface
  ข้อควรระวัง
  พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง
 • S014
  shock hazard
  ข้อควรระวัง
  อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
 • S021
  shock hazard
  ข้อควรระวัง
  เมื่อเบลดเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานจะมีพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ จึงควรติดตั้งฝาครอบเบลดก่อนที่จะเปลี่ยนเบลดเสมอ
 • S033
  240VA shock hazard
  ข้อควรระวัง

  มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ก่อนจะถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
 3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

ในการถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
Graphic illustrating removal compute node cover

 1. กดปุ่มปลดล็อคและตำแหน่งดันพร้อมกัน จากนั้นเลื่อนฝาครอบไปทางด้านหลังของโหนดคอมพิวท์
 2. ยกฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ ออกจากโหนดคอมพิวเตอร์
 3. วางฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ แนวราบหรือเก็บไว้สำหรับใช้ในอนาคต

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และให้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งที่ส่งมอบให้กับคุณ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube