Skip to main content

ถอดแผ่นกั้นอากาศ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผ่นกั้นลม

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S012
  hot surface
  ข้อควรระวัง
  พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง
ก่อนที่คุณจะถอดแผ่นกั้นลม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)

 3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตโดยคว่ำด้านฝาครอบลง และจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 4. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ในการถอดแผ่นกั้นลม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลม
Graphic illustrating the removal of the air baffle

ยกแผ่นกั้นลมขึ้น และวางไว้ข้างๆ
ข้อควรสนใจ
เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ ก่อนที่จะใส่โหนดคอมพิวเตอร์เข้าในตัวเครื่อง การใช้งานโหนดคอมพิวท์โดยที่ถอดแผ่นกั้นลมบออกอาจทำให้ส่วนประกอบของโหนดคอมพิวท์เสียหาย

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผ่นกั้นลม ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งที่ส่งมอบให้กับคุณ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube