Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลม

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผ่นกั้นลม

ก่อนที่คุณจะติดตั้งแผ่นกั้นลม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)

  3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
  4. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ในการติดตั้งแผ่นกั้นลม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลม
Graphic illustrating installing the air baffle

จัดหมุดของแผ่นกั้นลมให้ตรงกับช่องใส่หมุดทั้งสองข้างของตัวเครื่อง จากนั้น วางแผ่นกั้นลมลงในโหนดคอมพิวท์ ให้ตรงกับรูใส่หมุดบนแผงระบบ
หมายเหตุ
ปิดสลักบนปลายแต่ละด้านของขั้วต่อ DIMM ก่อนที่จะติดตั้งแผ่นกั้นลม แผ่นกั้นลมอยู่ในช่องว่างระหว่างขั้วต่อ DIMM ด้านหน้าและด้านหลัง การพยายามติดตั้งแผ่นกั้นลมขณะสลัก DIMM เปิดอยู่อาจทำให้สลักหรือแผ่นกั้นลมเกิดความเสียหาย
หลังจากที่คุณติดตั้งแผ่นกั้นลมแล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ลงบนโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

  2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งโหนดคอมพิวท์)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube