Skip to main content

FQXPMSR0031L : ไม่สามารถเอาดิสก์เสมือนที่มีอยู่ออก

ไม่สามารถเอาดิสก์เสมือนที่มีอยู่ออก

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ LXPM และอะแดปเตอร์ RAID เป็นระดับล่าสุด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของอะแดปเตอร์ RAID และดิสก์ไดรฟ์เป็นปกติทั้งคู่
  3. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทางกายภาพของดิสก์ไดรฟ์ ตัวขยาย SAS (ถ้ามี) และอะแดปเตอร์ RAID ทำงานถูกต้อง
  4. รีบูตเครื่อง และลองถอดดิสก์เสมือนที่มีอยู่ใหม่
  5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค