Skip to main content

FQXPMUP0207M : แพคเกจการอัปเดตไม่ถูกต้อง ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์

แพคเกจการอัปเดตไม่ถูกต้อง ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพคเกจการอัปเดตไม่ชำรุดและลองอัปเดตใหม่อีกครั้ง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับ USB/ไดรฟ์เครือข่ายถูกต้องและลองอัปเดตใหม่อีกครั้ง
 3. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและการตั้งค่า BMC ผ่านการตั้งค่า UEFI หรือ “รีสตาร์ทตัวควบคุมการจัดการ” ใน BMC web UI แล้วรีบูตระบบ
 4. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
 5. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat
  หมายเหตุ
  เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
 6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Lenovo เพื่อดำเนินการอัปเดต (เช่น XClarity Administrator, XClarity Controller หรือ XClarity Essential OneCLI)
 7. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค