Skip to main content

ถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ก่อนถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู ถอดฝานิรภัย

  3. ถอดสาย VGA 1 ด้านหน้า, สาย USB 2 และสายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ 3 ออกจากแผงระบบ

    รูปที่ 1. การเชื่อมต่อด้วยสายต่างๆ ของส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
    Front I/O assembly cable connection

ในการถอดส่วนประกอบ I/O ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
Front I/O assembly removal

  1. ถอดสกรูสองตัวที่ยึดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
  2. ถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าออกจากตัวเครื่อง
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง