Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 7 มม.

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 7 มม. ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ แล้วจากนั้น นำตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 7 มม. ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้งแบ็คเพลนขนาด 7 มม. ดู ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.
 3. จัดแนวหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. ให้ตรงกับพินและช่องเสียบที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง แล้วค่อยๆ วางตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 7 มม. ลงในตัวเครื่องจนกว่าจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
  รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 7 มม.
  7mm rear drive cage installation

 4. เชื่อมต่อสายจากแบ็คเพลนเข้ากับแผงโปรเซสเซอร์และช่องเสียบตัวยก ดู การเดินสายภายใน
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์กลับเข้าตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 7 มม. ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube