Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ค่อยๆ กดแถบบนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว ค้างไว้ตามภาพ และถอดแผ่นกั้นลมออกจากตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว
  รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลม
  Air baffle removal

  1. กดที่แถบด้านหนึ่งเพื่อปลดแผ่นกั้นลม
  2. ยกแผ่นกั้นลมขึ้นเพื่อถอดออกจากตัวครอบไดรฟ์
 3. จัดเรียงแบ็คเพลนด้านหลังให้ตรงกับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว และวางลงในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว
  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง
  Rear backplane installation

 4. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน
 5. ติดตั้งแผ่นกั้นลมเข้าไปในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว ด้านหลังตามภาพ
  รูปที่ 3. การติดตั้งแผ่นกั้นลม
  Air baffle installation

  1. จัดแนวขอบของแผ่นกั้นลมให้ตรงกับรอยบากบนตัวครอบไดรฟ์
  2. กดแผ่นกั้นลมลงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกั้นลมเข้าที่
 6. จัดแนวหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ตรงกับรูและช่องเสียบที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง แล้วค่อยๆ วางตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว ลงในตัวเครื่องจนกว่าจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
  รูปที่ 4. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว
  2.5-inch rear drive cage installation

 7. เชื่อมต่อสายกับแผงโปรเซสเซอร์หรือช่องเสียบขยาย ดู การเดินสายภายใน
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์กลับเข้าตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube