Skip to main content

ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์ที่ติดตั้งในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว
 3. ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว ออกจากแผงโปรเซสเซอร์หรืออะแดปเตอร์ PCIe ดู การเดินสายภายใน
 4. จับตำแหน่งสัมผัสสีน้ำเงินทั้งสองจุด แล้วยกตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว ออกจากตัวเครื่องโดยตรง
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว
  2.5-inch rear drive cage removal

 5. หากแบ็คเพลนด้านหลังถูกนำกลับมาใช้ ให้ถอดแบ็คเพลนด้านหลังออก ดู ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube