Skip to main content

ถอดการ์ดตัวยกด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดการ์ดตัวยกด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงยึดตัวยกที่รองรับ โปรดดูที่ การเปลี่ยนการ์ดตัวยกด้านหลัง

ส่วนประกอบตัวยกที่คุณต้องการถอดออกอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการถอดเหมือนกัน หัวข้อต่อไปนี้จะใช้ส่วนประกอบตัวยก LP-FH เป็นตัวอย่าง

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. หากมีอะแดปเตอร์ PCIe ติดตั้งบนการ์ดตัวยก ให้จดบันทึกการเดินสายไฟก่อน จากนั้น ถอดสายเคเบิลทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ PCIe
 3. กดสลักสองตัวบนปลายทั้งสองด้านพร้อมกัน และค่อยๆ ยกออกจากตัวเครื่องด้วยสลักสองตัว
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly removal

 4. หากจำเป็น ให้ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งบนการ์ดตัวยก ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe
 5. ถอดการ์ดตัวยกออกจากโครงยึด
  รูปที่ 2. การถอดการ์ด ตัวยก
  Riser card removal

  1. ถอดสกรูสองตัวสองตัวที่ยึดการ์ดตัวยกกับโครงยึด
  2. ถอดการ์ดตัวยก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 2. ถอดโครงยึดผนังด้านหลังหากคุณต้องการติดตั้งส่วนประกอบตัวยกที่ไม่ใช่ LP-FH

  รูปที่ 3. การถอดโครงยึดผนังด้านหลัง
  Rear wall bracket removal

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube