Skip to main content

ถอดโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอด โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM)

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล
S011
sharp edge
ข้อควรระวัง
ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง
รายการประเภทไขควงแรงบิดประเภทสกรู
ไขควงหัว Torx T30สกรู Torx T30

ขั้นตอน

 1. ในการถอดปลั๊ก Quick Connect ออกจากท่อร่วม โปรดดู ถอดท่อ (ระบบในแร็ค) หรือ ถอดท่อร่วม (ระบบในแถว)
 2. ในการถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค โปรดดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
 3. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 4. ถอดสาย โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล ของ DWCM ออกจากขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบ ดู โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง
 5. ถอดฝาครอบตัวยึดสาย
  รูปที่ 1. การถอดฝาครอบตัวยึด

  1. คลายสกรูสองตัวออกจากฝาครอบ
  2. ดึงฝาครอบไปทางด้านหลังเพื่อปลดออกจากตัวยึด
 6. ปลดสายและ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล
  รูปที่ 2. การปลดสายและโมดูล

  1. ดันสลักตัวยึดทั้งสองข้างเพื่อปลดล็อคโมดูล
  2. ปลดสายและโมดูลออกจากตัวยึดสาย
 7. ถอด DWCM ออกจากแผงโปรเซสเซอร์
  รูปที่ 3. การถอด DWCM

  1. คลายน็อตหกเหลี่ยม T30 บน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน
  2. หมุนตัวเก็บสายกันเอียงเข้าด้านใน
  3. ยก DWCM ออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์อย่างระมัดระวัง หากไม่สามารถยก DWCM ออกจากช่องเสียบได้จนสุด ให้คลายน็อตหกเหลี่ยม T30 เพิ่มเติม แล้วลองยก DWCM อีกครั้ง
 8. หากมีซิลิโคนนำความร้อนเก่าหลงเหลืออยู่บนโปรเซสเซอร์และแผ่นระบายความร้อน ให้ค่อยๆ ทำความสะอาดด้านบนของโปรเซสเซอร์และแผ่นระบายความร้อนด้วยแผ่นแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด
 9. แยกโปรเซสเซอร์ออกจากโมดูล DWCM ดู แยกโปรเซสเซอร์ออกจากตัวยึดและตัวระบายความร้อน
 10. ถอดตัวยึดสาย
  รูปที่ 4. การถอดตัวยึด

  1. คลายสกรูที่ล็อคตัวยึดเข้ากับแผงโปรเซสเซอร์
  2. ยกตัวยึดออกจากตัวเครื่อง
  3. ขันสกรูกลับเข้าที่แผงโปรเซสเซอร์อีกครั้ง
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube