Skip to main content

ติดตั้งโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM)

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล
S011
sharp edge
ข้อควรระวัง
ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ข้อควรระวัง
เมื่อนำ DWCM ใหม่ออกมาจากกล่องจัดส่ง ให้ยก ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ออกมาพร้อมกับถาดจัดส่งที่ติดอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ครีมระบายความร้อนบน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน เสียหาย
เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง
รายการประเภทไขควงแรงบิดประเภทสกรู
ไขควงหัว Torx T30สกรู Torx T30

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ติดตั้งตัวยึดสายเข้ากับตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การติดตั้งตัวยึดสาย

   1. คลายสกรูบนแผงโปรเซสเซอร์

   2. จัดตำแหน่งรูของสกรูบนตัวยึดสายและแผงโปรเซสเซอร์ และจัดแนวหมุดนำของตัวยึดให้ชิดกับผนังด้านหลัง

   3. ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดตัวยึดเข้ากับแผงโปรเซสเซอร์

  2. ถอดฝาครอบตัวยึดสาย
   รูปที่ 2. การถอดฝาครอบตัวยึด

   1. คลายสกรูสองตัวออกจากฝาครอบตัวยึดสาย

   2. ดึงฝาครอบไปทางด้านหลังเพื่อปลดออกจากตัวยึด

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
  ข้อควรสนใจ
  หากมีครีมระบายความร้อนอันเก่าอยู่บนตัวประมวลผล ให้ค่อยๆ ทำความสะอาดด้านบนของตัวประมวลผลโดยใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์
 3. ติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ DWCM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน
  รูปที่ 3. การติดตั้งโปรเซสเซอร์

  1. จัดแนวเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนป้าย ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนตัวนำโปรเซสเซอร์และโปรเซสเซอร์

  2. ติดตั้ง DWCM ลงเข้ากับตัวนำโปรเซสเซอร์

  3. กดตัวนำให้เข้าตำแหน่งจนกว่าคลิปจะยึดเข้าที่ทั้งสี่มุม

  หมายเหตุ
  หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งโปรเซสเซอร์ไว้เพียงตัวเดียว โดยทั่วไปแล้วโปรเซสเซอร์ตัวที่ 1 จะต้องมีฝาครอบติดตั้งอยู่ในช่องเสียบที่ว่างเปล่าของโปรเซสเซอร์ตัวที่ 2 ก่อนที่จะดําเนินการติดตั้งต่อ
  รูปที่ 4. ติดตั้งฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์

 4. ติดตั้งโปรเซสเซอร์DWCM ลงในส่วนประกอบแผงระบบ
  รูปที่ 5. การติดตั้ง DWCM

  1. หมุนตัวเก็บสายกันเอียงเข้าด้านใน

  2. จัดแนวเครื่องหมายสามเหลี่ยมและน็อต Torx T30 สี่ตัวบน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมและสกรูแท่งเกลียวของช่องเสียบโปรเซสเซอร์ จากนั้นใส่ ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ลงในช่องเสียบโปรเซสเซอร์

  3. หมุนตัวเก็บสายกันเอียงออกด้านนอกจนกว่าจะเข้ากับขอเกี่ยวในช่องเสียบ

  4. ขันน็อตหกเหลี่ยม Torx T30 ให้แน่นสนิทตามลำดับการติดตั้งที่แสดงบน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ขันสกรูจนแน่น จากนั้นตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่อยู่ใต้ ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน และช่องเสียบโปรเซสเซอร์ (ข้อควรทราบ แรงบิดที่ต้องใช้ในการขันให้แน่นคือ 0.9-1.3 นิวตันเมตร, 8-12 ปอนด์นิ้ว)

 5. ถอดที่จับโมดูลออกจาก DWCM
  รูปที่ 6. การถอดที่จับโมดูล

  1. หมุนสกรูตามภาพด้านบนเพื่อปลดล็อคที่จับ
  2. แยกที่จับออกจาก DWCM
  หมายเหตุ
  DWCM ใหม่มาพร้อมที่จับ
  1. ในการเปลี่ยน DWCM เก่าเป็นอันใหม่ ให้ถอดที่จับของอันใหม่ออกตามภาพด้านบน

  2. ในการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์โดยไม่เปลี่ยน DWCM ไม่จำเป็นต้องใช้ที่จับ ข้าม ขั้นตอนที่ 5 และดำเนินการติดตั้งต่อ

 6. ติดตั้งฝาครอบแผ่นระบายความร้อน กดฝาครอบลงตามภาพด้านล่าง
  รูปที่ 7. การติดตั้งฝาครอบแผ่นระบายความร้อน

 7. วางสายท่อลง โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล และสายเคเบิล
  รูปที่ 8. การวางสายและโมดูล

  หมายเหตุ
  รูปที่ 9. รายละเอียดการติดตั้ง

  • สาย: วางส่วนตรงกลางของสายให้แนบกับสลักสีฟ้า แล้วเสียบ 1 สายทางออก และ 2 สายทางเข้า เข้าไปในตัวยึด

  • ตัวสายจะมีฉลากติดอยู่ 3 โปรดตรวจสอบฉลากก่อนการติดตั้ง ฉลากจะช่วยให้วางสายลงบนตำแหน่งที่ถูกต้อง ดังนั้น ควรจัดตำแหน่งฉลากให้ตรงกับสลักตัวยึด ไม่เช่นนั้น สายอาจกีดขวางขั้วต่อที่เปิดอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ

  • โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล 4: ใส่โมดูลเข้ากับตัวยึดด้านข้างสาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีไฟ LED แสดงสถานะหงายขึ้นและเดินสายเคเบิลตามที่แสดงไว้ด้านบน

  • สำหรับสถานะการทำงานของ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล โปรดดู ไฟ LED บนโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล

 8. ติดตั้งฝาครอบตัวยึดสายเข้าที่เดิม
  รูปที่ 10. การติดตั้งฝาครอบเข้าที่เดิม

  1. เลื่อนฝาครอบตัวยึดเข้าไปและจัดตำแหน่งรูของสกรู
  2. ขันสกรูให้แน่น
 9. เชื่อมต่อสาย โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล ของ DWCM เข้ากับขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบ ดู โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง
 10. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน
 11. ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค โปรดดู ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค
 12. ในการติดตั้งปลั๊ก Quick Connect เข้ากับท่อร่วม โปรดดู ติดตั้งท่อ (ระบบในแร็ค) หรือ ติดตั้งท่อร่วม (ระบบในแถว)

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube