Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว

ในการถอดแบ็คเพลน ให้ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว
Removal of backplane for four 3.5-inch hot-swap drives

  1. เปิดสลักปลดล็อคเพื่อยึดแบ็คเพลน
  2. หมุนแบ็คเพลนไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อปลดออกจากหมุดสามตัว 1 บนตัวเครื่อง
  3. ถอดแบ็คเพลนออกจากตัวเครื่องใต้สายเคเบิลส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าอย่างระมัดระวัง
  4. ถอดสายออกจากแบ็คเพลน

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนชุดแบ็คเพลนชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง