Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว

ก่อนติดตั้งแบ็คเพลน:
  1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

  2. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน ดู รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว หกตัว และไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว หรือ รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว

ในการติดตั้งแบ็คเพลน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ
แบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว มีสองประเภท แบ็คเพลนที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน
รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว
Installation of backplane for ten 2.5-inch hot-swap drives

  1. จัดแนวหมุดสองหมุดบนแบ็คเพลนให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง ตามภาพ
  2. วางแบ็คเพลนลงในตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดสอดผ่านรูและแบ็คเพลนยึดเข้าที่
หลังจากดำเนินการเสร็จ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube