Skip to main content

ติดตั้งชุดดูดอากาศชุดแหล่งจ่ายไฟ

ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีติดตั้งชุดดูดอากาศชุดแหล่งจ่ายไฟ

เกี่ยวกับงานนี้

S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
ข้อควรสนใจ

อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ติดตั้งชุดดูดอากาศชุดแหล่งจ่ายไฟ
    รูปที่ 1. การติดตั้งชุดดูดอากาศชุดแหล่งจ่ายไฟ

    1. จัดแนวรูสกรูบนชุดดูดอากาศให้ตรงกับตัวเครื่อง และวางชุดดูดอากาศลง
    2. ขันสกรูให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดดูดอากาศยึดแน่นดีแล้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ