Skip to main content

ติดตั้งโปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโปรเซสเซอร์ งานนี้ต้องใช้ไขควง Torx T20 ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

เกี่ยวกับงานนี้

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

หมายเหตุ
 • ดูรายการโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการรองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven โปรเซสเซอร์ทั้งหมดบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ต้องมีความเร็ว จำนวนแกนประมวลผล และความถี่เดียวกัน

 • ก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ หรือโปรเซสเซอร์สำหรับเปลี่ยนทดแทน ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบให้เป็นระดับล่าสุด ดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์: คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

ขั้นตอน

 1. (ขั้นตอนเสริม) หากมีการติดตั้งแผงครอบโปรเซสเซอร์บนช่องเสียบโปรเซสเซอร์ ให้ถอดแผงครอบโปรเซสเซอร์ออก
  รูปที่ 1. การถอดแผงครอบโปรเซสเซอร์
  Removing a processor filler

  1. ค่อยๆ เปิดคลิปยึดที่ปลายแต่ละด้านของช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ ถัดจากด้านซ้ายและด้านขวาของโปรเซสเซอร์
  2. จับแผงครอบโปรเซสเซอร์ด้วยมือทั้งสองข้างและค่อยๆ ยกออกจากช่องเสียบ
 2. (ขั้นตอนเสริม) ถอดฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์

  ขั้นตอนการถอดฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์เหมือนกับขั้นตอนการถอดโปรเซสเซอร์ ดู ถอดโปรเซสเซอร์

 3. ติดตั้งโปรเซสเซอร์
  รูปที่ 2. การติดตั้งโปรเซสเซอร์
  Processor installation

 4. เลื่อนตัวนำโปรเซสเซอร์ลงในโครงรางยึด
 5. ดันโครงรางยึดลงไปจนกว่าสลักสีน้ำเงินจะล็อคเข้าที่
 6. ปิดโครงยึด
 7. ใช้ไขควงหกเหลี่ยม T20 เพื่อขันสกรูยึดให้แน่น

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ติดตั้งตัวระบายความร้อน ดู ติดตั้งตัวระบายความร้อน

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube