Skip to main content

ถอดโปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโปรเซสเซอร์ งานนี้ต้องใช้ไขควง Torx T20 ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

เกี่ยวกับงานนี้

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

รูปที่ 1. การถอดโปรเซสเซอร์
Processor removal

 1. ใช้ไขควงหกเหลี่ยม T20 เพื่อคลายสกรูยึด
 2. ยกโครงยึดขึ้นเล็กน้อยในทิศทางที่แสดง
 3. ยกโครงรางขึ้นเล็กน้อยในทิศทางที่แสดง โปรเซสเซอร์ในโครงรางยึดถูกโหลดด้วยสปริง
 4. จับแถบสีน้ำเงินของตัวนำโปรเซสเซอร์ แล้วเลื่อนตัวนำโปรเซสเซอร์ออกจากโครงรางยึด

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 • หากคุณต้องติดตั้งโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ โปรดดู ติดตั้งโปรเซสเซอร์
 • หากคุณไม่ได้จะติดตั้งโปรเซสเซอร์ ให้ปิดช่องเสียบโปรเซสเซอร์ด้วยฝาครอบช่องเสียบและติดตั้งแผงครอบโปรเซสเซอร์

  รูปที่ 2. การติดตั้งแผงครอบโปรเซสเซอร์
  Installing a processor filler
  1. ค่อยๆ เปิดคลิปยึดที่ปลายแต่ละด้านของช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ ถัดจากด้านซ้ายและด้านขวาของโปรเซสเซอร์

  2. จัดตำแหน่งแผงครอบโปรเซสเซอร์ให้ตรงกับช่องเสียบ และวางแผงครอบโปรเซสเซอร์บนช่องเสียบด้วยมือทั้งสองข้าง กดปลายแผงครอบโปรเซสเซอร์ลงไปตรงๆ ในช่องเสียบให้แน่นจนกว่าคลิปยึดจะเข้าตำแหน่งล็อค

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube