Skip to main content

ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวยก

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
 3. ถอดส่วนประกอบตัวยก ดู ถอดการ์ดตัวยกด้านหลัง
 4. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากตัวยก
  รูปที่ 1. การถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากตัวยก
  Removal of the RAID flash power module from the riser
  1. หมุนสลักบนโครงยึดตัวยกไปที่ตำแหน่งเปิด
  2. ถอดส่วนประกอบพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากตัวยก
  3. เปิดคลิปยึดในตัวยึดของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  4. นำโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากตัวยึด

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube