Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง 2 ช่อง หรือ 4 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ก่อนจะถอดหรือเปลี่ยนไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

 • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID (ไดรฟ์ การ์ด RAID ฯลฯ) ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

 • หากจะต้องถอดไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe ออกอย่างน้อยหนึ่งตัว ขอแนะนำให้ปิดใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการก่อน

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดสายออกจากแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง
  3. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap
 2. ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ชุด
  Removing the 2 x 3.5-inch rear drive cage

  รูปที่ 2. การถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด
  Removing the 4 x 3.5-inch rear drive cage

  1. บิดและดึงพลันเจอร์สีน้ำเงินออก
  2. เลื่อนตัวครอบไดรฟ์ไปทางด้านหลังของตัวเครื่องเพื่อปลดตัวครอบออก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ถอดแบ็คเพลนออกจากตัวครอบไดรฟ์ ดู ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube