Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง 2 ช่อง หรือ 4 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • รองรับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังบนเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นที่มีข้อจำกัดด้านความร้อน ดู กฎการระบายความร้อน เพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้อุณหภูมิโดยรอบที่กำหนด และมีการใช้ตัวระบายความร้อนและพัดลมระบบที่ถูกต้อง หากมีความจำเป็น ให้เปลี่ยนตัวระบายความร้อนหรือพัดลมระบบก่อน

 • เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์เพียงตัวเดียว จะต้องใช้พัดลมระบบหกตัวหากมีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง หรือตัวยก 3

ขั้นตอน

 1. (เสริม) หากโครงยึดผนังด้านหลังที่มีอยู่ไม่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ให้ติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลังที่มาพร้อมกับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ดู การเปลี่ยนโครงยึดผนังด้านหลัง
 2. ติดตั้งโครงยึดตัวยกที่จำเป็น โปรดดู การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก
 3. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง
  รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ชุด

  รูปที่ 2. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด
  Installing the 4 x 3.5-inch rear drive cage
  1. จัดแนวตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังให้ตรงกับตัวเครื่อง แล้ววางตัวครอบไดรฟ์ลงในตัวเครื่อง เลื่อนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังไปข้างหน้าจนกว่าจะคลิกเข้าที่
  2. บิดและปลดพลันเจอร์สีน้ำเงินออกเพื่อยึดตัวครอบไดรฟ์ให้เข้าที่
 4. (เสริม) หากคุณจะติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง ให้ติดตั้งโครงรองรับฝาครอบด้านบน
  รูปที่ 3. การติดตั้งโครงยึดรองรับฝาครอบด้านบน
  Installing the top cover support bracket
 5. เชื่อมต่อสายจากแบ็คเพลนด้านหลังเข้ากับแผงระบบหรืออะแดปเตอร์ RAID/HBA ดู การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์กลับเข้าตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube