Skip to main content

การเปลี่ยนแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังและตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง 7 มม. และตัวครอบไดรฟ์

เซิร์ฟเวอร์จะรองรับหนึ่งในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง 7 มม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนสำหรับตัวครอบไดรฟ์และแบ็คเพลนไดรฟ์มีความคล้ายกัน สำหรับกฎการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. โปรดดู ช่องเสียบ PCIe และอะแดปเตอร์ PCIe

1 2FH+ตัวครอบตัวยก SSD 7 มม.

2 ตัวครอบตัวยก SSD 7 มม.