Skip to main content

การเปลี่ยนแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังและตัวครอบไดรฟ์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์และตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง