Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. (เฉพาะ 2FH+ตัวครอบตัวยก SSD ขนาด 7 มม.) เกี่ยวคลิปยึดเหนืออะแดปเตอร์ตัวยกบนตัวครอบตัวยก
  รูปที่ 1. การติดตั้งคลิปยึดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.
  7mm drive cage securing clip installation
 2. (เฉพาะ 2FH+ตัวครอบตัวยก SSD ขนาด 7 มม.) ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. กับตัวครอบตัวยก
  รูปที่ 2. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.
  7mm drive cage installation
  1. จัดตำแหน่งหมุดด้านซ้ายของตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ตรงกับช่องตำแหน่งบนคลิปยึด โดยจัดแนวรูทั้งสองรูบนโครงยึดด้านข้างตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ตรงกับรูที่ด้านหน้าของตัวครอบตัวยก
  2. ติดตั้งสกรูสองตัวเพื่อยึดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้เข้าที่
 3. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกขนาด 7 มม. ลงในตัวเครื่อง
  • 2FH+ตัวครอบตัวยก SSD ขนาด 7 มม.

   รูปที่ 3. การติดตั้งตัวครอบตัวยก 2FH+SSD 7 มม
   2FH+7mm SSD riser cage installation
  1. จัดแนวส่วนประกอบของตัวยกให้ตรงกับช่องเสียบส่วนประกอบแผงระบบ วางและสอดตัวยกเข้าไปในช่องตัวยก
  2. ขันสกรูยึดส่วนประกอบของตัวยกให้เข้าที่
  • ตัวครอบตัวยก SSD ขนาด 7 มม.
   รูปที่ 4. การติดตั้งตัวครอบตัวยก SSD 7 มม.
   7mm SSD riser cage installation
 4. เชื่อมต่อสายจากแบ็คเพลนเข้ากับส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์