Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + ด้านหลัง: (SAS/SATA 2.5 นิ้ว 16 ช่อง + AnyBay 2.5 นิ้ว 8 ช่อง) + SAS/SATA 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

หัวข้อนี้จะให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับการกำหนดค่า SAS/SATA 2.5 นิ้ว 16 ช่อง + AnyBay 2.5 นิ้ว 8 ช่อง (Gen 5) + SAS/SATA 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

หากต้องการเชื่อมต่อสายไฟของแบ็คเพลนด้านหน้า โปรดดู แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนด้านหน้า ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ