Skip to main content

ขั้วต่อบนแผง + อะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA + รีไทเมอร์การ์ด

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับการกำหนดค่า SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง + NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 16 ช่อง (Gen 5) ที่มีอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA หนึ่งตัว และการ์ดรีไทเมอร์หนึ่งตัว เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์ซีรีส์ Platinum สองตัว

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

การเดินสาย SAS/SATA

รูปที่ 1. การเดินสาย SAS/SATA ไปยังอะแดปเตอร์ 8i
SAS/SATA cable routing to 8i adapter

จากไปยัง
1 แบ็คเพลน 1: SASอะแดปเตอร์ 8i
  • Gen 4: C0

  • Gen 3: C0C1

การเดินสาย NVMe

รูปที่ 2. การเดินสาย NVMe ไปยังขั้วต่อบนแผงและรีไทเมอร์การ์ด
NVMe cable routing to onboard connectors and retimer card

จากไปยัง
1 แบ็คเพลน 2: NVMe 0-1ออนบอร์ด: PCIe 6
1 แบ็คเพลน 2: NVMe 2-3ออนบอร์ด: PCIe 5
2 แบ็คเพลน 2: NVMe 4-5ออนบอร์ด: PCIe 7
3 แบ็คเพลน 2: NVMe 6-7บนแผง: PCIe 3
4 แบ็คเพลน 3: NVMe 0-1ออนบอร์ด: PCIe 2
5 แบ็คเพลน 3: NVMe 2-3ออนบอร์ด: PCIe 1
6 แบ็คเพลน 3: NVMe 4-5รีไทเมอร์: C0
7 แบ็คเพลน 3: NVMe 6-7รีไทเมอร์: C1