Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์กลางและตัวครอบไดรฟ์

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์กลางและตัวครอบไดรฟ์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เชื่อมต่อสายเข้ากับแบ็คเพลนไดรฟ์ โปรดดู การเดินสายภายใน
 3. ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ลงในตัวครอบไดรฟ์กลาง
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว
  Installing the 2.5-inch middle drive backplane
  1. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับสลักเกลียวที่ด้านล่างของตัวครอบไดรฟ์ แล้ววางแบ็คเพลนลงในตัวครอบไดรฟ์
  2. ดันด้านบนของแบ็คเพลนไดรฟ์เข้าไปจนกว่าจะเข้าที่พอดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูบนแบ็คเพลนเคลื่อนผ่านหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ และสลักปลดล็อคยึดแบ็คเพลนจนเข้าที่
  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว
  Installing the 3.5-inch middle drive backplane
  1. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับสลักเกลียวที่ด้านล่างของตัวครอบไดรฟ์ แล้ววางแบ็คเพลนลงในตัวครอบไดรฟ์
  2. ดันด้านบนของแบ็คเพลนไปข้างหน้าเพื่อให้รูบนแบ็คเพลนเคลื่อนผ่านหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ และปิดสลักปลดล็อคยึดแบ็คเพลนจนเข้าที่
 4. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางและไดรฟ์
  หมายเหตุ
  • ภาพประกอบแสดงการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว การติดตั้งแบ็คเพลนบนตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว จะมีขั้นตอนที่เหมือนกัน

  • หากจำเป็นต้องเดินสายลอดใต้ตัวครอบไดรฟ์กลาง ให้เดินสายก่อนติดตั้งตัวครอบ

  รูปที่ 3. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางและไดรฟ์
  Installing the middle drive and drives
  1. จัดแนวหมุดบนตัวครอบกลางให้ตรงช่องบนตัวเครื่อง
  2. วางตัวครอบไดรฟ์ให้เข้าที่
  3. ติดตั้งไดรฟ์ลงในตัวครอบไดรฟ์กลาง
  4. กดสลักตามภาพแล้วปิดที่จับ
 5. เชื่อมต่อสายจากแบ็คเพลนไดรฟ์เข้ากับส่วนประกอบแผงระบบหรืออะแดปเตอร์ RAID/HBA ดู การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์