Skip to main content

ติดตั้งฝานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝานิรภัย

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

ขั้นตอน

 1. หากกุญแจอยู่ภายในฝานิรภัย ให้ถอดออกจากฝานิรภัย
  รูปที่ 1. การถอดกุญแจ
  Remove the key from inside of the security bezel.
 2. ค่อยๆ เสียบแถบบนฝานิรภัยเข้าไปในช่องบนสลักแร็คด้านขวา จากนั้น กดสลักค้างไว้ 1 แล้วหมุนฝานิรภัยเข้าด้านในจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 2. การตั้งตั้งฝานิรภัย
  Security bezel installation
 3. ใช้กุญแจล็อคฝานิรภัยไปยังตำแหน่งปิด
  รูปที่ 3. การล็อคฝานิรภัย
  Locking the security bezel

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์