Skip to main content

FQXPMSD0011M :UEFI ไม่รองรับฮาร์ดไดรฟ์ในขณะที่ LXPM ส่งคำสั่งเพื่อทดสอบฮาร์ดไดรฟ์

UEFI ไม่รองรับฮาร์ดไดรฟ์ในขณะที่ LXPM ส่งคำสั่งเพื่อทดสอบฮาร์ดไดรฟ์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. โปรดตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดไดรฟ์เพื่อดูว่าฮาร์ดไดรฟ์รองรับคุณสมบัติการทดสอบตนเองของ ATA หรือไม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค