Skip to main content

ติดตั้งการ์ดตัวยก (ช่องเสียบ PCIe 8 ช่อง)

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งการ์ดตัวยก

ก่อนการติดตั้งการ์ดตัวยก ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดตัวยกใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ดตัวยกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งการ์ดตัวยก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

จัดเรียงรูทั้งสี่บนการ์ด ตัวยก ให้ตรงกับเดือยการต่อเชื่อมบนโครงยึด ติดตั้งการ์ดตัวยกเข้ากับโครงยึดตามภาพ จากนั้น ใส่สกรูสองตัวเพื่อยึดการ์ดตัวยกกับโครงยึด
หมายเหตุ
ภาพประกอบแสดงการติดตั้งการ์ดตัวยกในโครงยึดตัวยก 1 ขั้นตอนจะเหมือนกับการติดตั้งการ์ดตัวยกในโครงยึดตัวยกอื่นๆ
รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด ตัวยก
Riser card installation

เมื่อติดตั้งการ์ด ตัวยก แล้ว:

 1. อ้างอิงจากบันทึกของคุณเพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลกับอะแดปเตอร์ PCIe ที่ถอดออกอีกครั้ง

 2. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe อีกครั้งบนการ์ดตัวยกใหม่ โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

 3. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก

  ตารางที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  รูปที่ 2. ส่วนประกอบตัวยก 1

  Riser 1 assembly removal

  รูปที่ 3. ส่วนประกอบตัวยก 2

  Riser 2 assembly removal

  รูปที่ 4. ส่วนประกอบตัวยก 3

  Riser 3 assembly removal

 4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์