Skip to main content

ถอดการ์ดตัวยก (ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดการ์ดตัวยก

ก่อนถอดการ์ด ตัวยก ออก:
 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 2. ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้วเพื่อเข้าถึงโครงยึดตัวยก ดู ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

 3. หากมีอะแดปเตอร์ PCIe ติดตั้งบนการ์ดตัวยก ให้จดบันทึกการเดินสายไฟก่อน จากนั้น ถอดสายเคเบิลทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ PCIe

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดการ์ด ตัวยก:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

 1. จับที่บริเวณขอบของส่วนประกอบตัวยก แล้วค่อยๆ ยกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออกจากแชสซี
  ตารางที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก
  รูปที่ 1. ส่วนประกอบตัวยก 1

  Riser 1 assembly removal

  รูปที่ 2. ส่วนประกอบตัวยก 2

  Riser 2 assembly removal

 2. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งบนการ์ดตัวยก โปรดดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe
 3. ถอดสกรูสองตัวสองตัวที่ยึดการ์ดตัวยกที่ทำงานบกพร่อง จากนั้น นำการ์ด ตัวยก ที่ทำงานบกพร่องออกจากโครงยึด
  หมายเหตุ
  ภาพประกอบแสดงการถอดการ์ดตัวยกออกจากโครงยึดตัวยก 1 ขั้นตอนจะเหมือนกันกับขั้นตอนการถอดการ์ดตัวยกออกจากโครงยึดตัวยกอื่นๆ
  รูปที่ 3. การถอดการ์ด ตัวยก
  Riser card removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนการ์ด ตัวยก ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง